Są rozpatrywane kwestie przygotowania wizyt na Białoruś delegacji parlamentarnych Szwajcarii i Mołdawii

Są rozpatrywane kwestie przygotowania wizyt na Białoruś delegacji parlamentarnych Szwajcarii i Mołdawii. O tym poinformował szef stałej komisji do spraw międzynarodowych Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Andrej Sawinych. Według niego w Izbie Przedstawicieli został rozpatrzony plan międzynarodowej współpracy parlamentarnej na 2021 rok. „Przede wszystkim chcę podkreślić aktywizację kontaktów międzynarodowych w ramach organizacji międzyparlamentarnych, w tym Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, Wspólnoty Niepodległych Państwa, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz szeregu innych”, - podkreślił Andrej Sawinych. Według niego plan przewiduje również i kontakty dwustronne. Planują się oficjalne delegacje parlamentarne Białorusi do Egtiptu, Serbii, Węgier. Oprócz tego są rozpatrywane kwestie zorganizowania wizyt parlamentarzystów ze Szwajcarii i Mołdawii na Białoruś. Również są planowane przedsięwzięcia w ramach grup przyjaźni z parlamentami Iranu, Turcji, Szwacjarii, Węgier, Austrii, szeregu innych krajów, stwierdził szef stałej komisji do spraw międzynarodowych Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
09.40 Hörerklub (DE)

Dalej:
10.00 Nachrichten (DE)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

25.02.21 - 18.00
25.02.21 - 19.00